fbq

Käveleekö vanhus huonosti? Se voi olla merkki yksinäisyydestä

Vähäinen sosiaalinen kanssakäyminen ja fyysinen passiivisuus on yhdistetty muun muassa muistisairauksien riskiin.

Terveysuutiset: Koulutustaso vaikuttaa dementian puhkeamiseen

Tuoreen tutkimuksen mukaan huonosti liikkuvat ja kävelevät vanhukset ovat usein myös yksinäisiä. He osallistuvat muita harvemmin sosiaalisiin harrastuksiin ja kanssakäymisiin.

Yksinäisyys on yleisempää vanhuksilla, joilla on vaikeuksia kävellä lyhyitä matkoja. Mittana tutkimuksessa käytettiin huoneen poikki tai korttelin ympäri kävelemistä.

Huonosti liikkuvista neljännes koki itsensä yksinäiseksi ja sosiaalisesti eristyneeksi ja kolmannes arvioi sosiaaliset kontaktinsa vähäisiksi.

Juttu jatkuu ilmoituksen jälkeen
Ilmoitus päättyy

Hyvin liikkuvista näin koki vain alle kolmannes.

Terveysuutiset: Tämä asia työpaikalla lisää itsemurhariskiä

Yhteys muistisairauksiin

Tulosten perusteella kävelykyky auttaa tunnistamaan yksinäisiä ja sosiaalisesti eristyneitä vanhuksia.

Vähäinen sosiaalinen kanssakäyminen ja fyysinen passiivisuus on yhdistetty muun muassa muistisairauksien riskiin.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä. Hankkeeseen osallistui 2 600 keskimäärin 75-vuotiasta kotonaan asuvaa yhdysvaltalaista.

Terveysuutiset: Koulutustaso vaikuttaa dementian puhkeamiseen

Juttu jatkuu ilmoituksen jälkeen
Ilmoitus päättyy