epätasa-arvo

Ryanair syrjii naisia.

Vain 3 prosenttia korkeasti palkatuista työntekijöistä on naisia.