kirkko

Katoliset suhtautuvat seksiin konservatiivisesti.

Katolilaisella kirkolla on konservatiivinen suhde seksiin.