fbq

Ammatti

Kuka?
Ammatti on elinkeino, jota yksilö harjoittaa päätyönään toimeentuloaan varten. Yksilön elämässä on ammatilla suuri merkitys; hänen työtehtäviensä laatu, ansiotasonsa, sosiaalinen asemansa ja elinympäristönsä ovat paljolti yhteydessä ammattiin.Osaan ammateista vaaditaan koulutus, osaan taas riittää ennen töiden aloittamista ja työnteon aikana annettava työhönopastus. Työelämässä on myös jonkin verran työssä tai harrastuksissa ammattinsa oppineita. Kouluttamattoman työvoiman tarve on kuitenkin vähentynyt teollistuneissa maissa ja koulutuksen puuttumisesta on muodostunut merkittävä este työllistymiselle.Työmenetelmien ja työturvallisuuden kehittäminen sekä työlle asetetut tehokkuus- ja laatuvaatimukset ovat johtaneet erilaisten koneiden, teknisten apuvälineiden ja varusteiden käyttöön, joiden käytön hallitseminen edellyttää usein perehtymistä.

Tuoreimmat uutiset