fbq

Arvontojen ja kilpailujen säännöt

Näin osallistut Seiskan arvontoihin ja kilpailuihin.

1. SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN

Alla olevia sääntöjä sovelletaan Seiskan kaikissa eri julkaisukanavissa järjestettäviin arvontoihin ja kilpailuihin, mukaan lukien sosiaalisen median kanavat.

Näiden sääntöjen lisäksi arvonnoilla ja kilpailuilla voi olla omia erityissääntöjä, jotka täydentävät näitä sääntöjä. Mikäli erityissäännöt eroavat näiden sääntöjen sisällöstä, sovelletaan siltä osin ensisijaisesti erityissääntöjä.

2. JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan ja kilpailun järjestäjänä toimii Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki (jäljempänä "järjestäjä”).

3. OSALLISTUMISKELPOISUUS

Arvontaan ja kilpailuun voivat osallistua kaikki 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen.

Osallistumalla arvontaan tai kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä Seiskan arvontojen ja kilpailujen sääntöjä.

4. OSALLISTUMISAIKA

Osallistumisaika on määritelty kunkin arvonnan ja kilpailun yhteydessä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan tai kilpailun aikataulua perustellusta syystä. Mikäli arvonta tai kilpailu keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot jaetaan keskeyttämiseen mennessä arvontaan tai kilpailuun osallistuneiden kesken.

5. ARVONTAAN JA KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

Arvontaan ja kilpailuun osallistuvat kaikki kohdassa 3. määritellyt osallistujat, jotka ovat arvonta- ja kilpailuaineistossa ilmoitettuun päättymispäivään klo 23:59 mennessä toimineet arvonta- ja kilpailuaineistossa pyydetyllä tavalla.

6. PALKINNOT

6.1. Yleistä

Jaettavat palkinnot arvoineen on ilmoitettu arvonta- ja kilpailuaineistoissa. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, ja hänelle kerrotaan palkinnon luovutuksen tapa ja yksityiskohdat erikseen.

Voittajien yhteystietoja, kuten etunimi- ja sukunimet sekä paikkakunta, voidaan julkaista Seiskan julkaisukanavissa, kuten esimerkiksi lehdissä, verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja somekanavissa.

Palkinto on henkilökohtainen, ja se luovutetaan vain palkinnon voittajalle. Jos palkinto on tavaraa, sitä ei voi vaihtaa rahaksi osaksi eikä kokonaan. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan tai kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu arvontojen tai kilpailujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain pakottavien säännösten nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjä ei vastaa siitä riippumattomista syistä aiheutuneista muutoksista palkintoon. Järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinnot korvaaviin palkintoihin, jotka vastaavat arvoltaan aiemmin ilmoitettuja palkintoja.

Jos arvonnan tai kilpailun voittajaa ei tavoiteta 14 vrk:n kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta hänen arvonnan tai kilpailun yhteydessä antamillaan yhteystiedoilla, järjestäjällä on oikeus mitätöidä alkuperäinen valintatulos ja suorittaa arvonta taikka muu valinta uudelleen. Tällöin alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon.

Jos voittaja ei toimita järjestäjälle neljän (4) kuukauden kuluttua järjestäjän esittämästä pyynnöstä palkinnon luovuttamiseen tarvittavia tietoja, kuten kilpailujen osalta verokorttiaan, menettää voittaja oikeutensa saada palkinto.

6.2. Arpajaisista suoritettavat verot

Järjestäjä suorittaa arvotuista palkinnosta maksettavan arpajaisveron Verohallintoon. Voittajalle ei aiheudu veroseuraamuksia.

6.3. Kilpailuista suoritettavat verot

Tietoon ja taitoon perustuvien kilpailujen palkinnot verotetaan voittajan ansiotulona.

Järjestäjä pyytää voittajaa lähettämään verokortin ja ilmoittamaan tilinumeron

sekä ilmoittaa jaetut palkinnot tulorekisteriin. Palkinnon saajan on lisäksi ilmoitettava saamansa palkinnon arvo veroilmoituksellaan, jos se ei näy valmiiksi hänen esitäytetyllä veroilmoituksellaan.

7. VASTUU TEKNISISTÄ ONGELMISTA

Järjestäjä ei vastaa arvontaan tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä tietoliikenneongelmista eikä muista teknisistä ongelmista.

8. SÄÄNTÖJEN VASTAISET OSALLISTUMISET

Jos järjestäjällä on syytä epäillä arvontaan tai kilpailuun osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta arvontaan tai kilpailuun muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistujan osallistuminen.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA VIESTINTÄ

Arvontaan tai kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan järjestäjän tietosuojaselostetta.

Arvontaan tai kilpailuun osallistuvien arvonta- ja kilpailuvastauksia voidaan julkaista Seiskan julkaisukanavissa, kuten esimerkiksi lehdissä, verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja somekanavissa.

10. MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan tai kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä Seiskan arvontojen ja kilpailujen sääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.