harvinainen sairaus

Mette-Marit kärsii sairaudesta.

Metta-Marit on joutunut jättämään tehtäviään hoitamatta.