epilepsia

Selfien ottaminen voi aiheuttaa kohtauksen epilepsiapotilaalla.

Tutkijat arvelevat, että selfien ottaminen saattaa käynnistää epileptisen kohtauksen.