fbq
Pekka Haaviston kohuvideosta päätös: syyttäjä jätti syytteen epäillystä liikennetörttöilystä nostamatta – lue miksi | Seiska
Kotimaa
04.03.2021 15:38
Teksti | Kuvat: Seiskan toimitus
Pekka Haavisto
Pekka Haaviston kohuvideosta päätös: syyttäjä jätti syytteen epäillystä liikennetörttöilystä nostamatta – lue miksi
Kotimaa
04.03.2021 15:38
Teksti | Kuvat: Seiskan toimitus

Syyttäjä teki keskiviikkona (3.3.) päätöksen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kohujutussa. Kyse oli siitä, rikkoiko ulkoministeri lakia vuodenvaihteessa Seiskassa julkaistulla videolla.

Poliisi teki kohuvideon perusteella esitutkinnan, jonka perustella poliisi epäili Haavistoa kahdesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Syyttäjä sai ratkaistavakseen, ajoiko Pekka Helsingissä kotoaan kohti Valtioneuvoston linnaa piittaamatta kahdesta suojatiestä ja kiellosta pysähtyä Valtioneuvoston linnan eteen. Syyttäjän mukaan näin ei tapahtunut, vaan syyttäjä teki päätöksen jättää syyttämättä Haavistoa kahdesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

– Jätän syytteen nostamatta epäillystä rikoksesta, koska ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi, aluesyyttäjä Kaisa Ahla toteaa päätöksessään.

Lue myös: Katso video! Pekka Haavistoa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Kohta 1: "Suojatie on poistettu käytöstä"

Seiskan paparazzin kuvaamalla videolla on kolme tapausta, joihin syyttäjä otti kantaa. Nämä olivat: suojatielle jo tulleen jalankulkijan ohittaminen pysähtymättä, toisen suojatien ylittäminen sen eteen pysäköidystä autosta huolimatta vailla lain vaatimaa pysähtymistä sekä lopuksi pysäyttäminen paikalle, jossa pysähtyminen on liikennemerkillä kielletty.

– Tallenteella näkyy Valtioneuvoston linnaa lähestyttäessä Kirkkokadun ja Mariankadun risteyksessä tilanne, jossa jalankulkija on tullut ajoväylälle ja on ilmeisesti aikeissa lähteä ylittämään tietä. Haavisto hiljentää vauhtia lähestyessään tilannetta ja jatkaa matkaansa. Toimittajan väitteen mukaan Haavisto ei anna tilanteessa suojatiellä olevalle jalankulkijalle vapaata kulkua pysähtymällä vaan jatkaa ajoa suojatiellä olevasta jalankulkijasta huolimatta, päätöksen perusteluissa kuvataan.

"Haavisto hiljentää vauhtiaan" – aluesyyttäjä perusteluissaan

– Haavisto on esitutkinnassa kertonut, että tallenteella olevassa ensimmäisessä suojatietilanteessa kyseessä on paikka, jossa on työmaa, eikä suojatie ole käytössä. Haavisto oli siitä huolimatta hiljentänyt ajonopeuttaan huomattavasti huomatessaan jalankulkijan pyrkivän suljetulle suojatiealueelle.

Suojatie
Pekka Haaviston auto Kirkkokadun ja Mariankadun risteyksessä Helsingissä. Jalankulkija ja syyttäjän mainitsemat betoniesteet oikealla. Kuvakaappaus Seiskan julkaisemasta videosta.

Esitutkintaan on liitetty poliisin kuvaamat valokuvat tapahtumapakoista sekä tapahtumapaikkakarttapiirrokset. Valokuvaliitteestä ja karttapiirroksista ilmenee, että Kirkkokadun ja Mariankadun risteyksessä on työmaa-alue, jossa suojatienkohta on tukittu. Suojatie on tilapäisesti poissa käytöstä ja se on tukittu järeillä betoniesteillä siltä puolelta, josta jalankulkija oli pyrkimässä ajotielle ja toiselta puolelta metalliaidoilla.

– Edellä esitetyn perusteella katson, että asiassa ei ole todennäköisiä syitä Pekka Haaviston syyllisyyden tueksi, koska ensimmäisessä suojatietilanteessa on työmaa, jonka takia suojatie on poistettu käytöstä eikä jalankulkijalla ole oikeutta ylittää tietä kyseisessä kohdassa. Jalankulkija on tien sivussa ja Haavisto hidastaa ajovauhtiaan tilanteessa. Tilanteessa ei siten edes synny minkäänlaista vaaratilannetta väärässä paikassa olevalle jalankulkijalle eikä kenellekään muullekaan, syyttäjä perustelee.

Lue myös: Pekka Haaviston törttöily syyteharkintaan! Ulkoministeriä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Kohta 2: "Epäselvää onko suojatie ylipäänsä käytössä"

Toinen videolla nähty ja syyttäjän kantaaottama tilanne tapahtui Hallituskadun ja Mariankadun risteyksessä, jossa ajoneuvoja on videon kuvausaikana pysäköitynä tienvarteen.

– Toimittajan väitteen mukaan Haavisto ajaa pysähtymättä suojatien eteen pysäköidyn ajoneuvon ohi ja suojatien yli. Tallenteella näkyy kuinka Haavisto hiljentää ajonopeuttaan kohdassa ja jatkaa sitten matkaansa, päätöksessä kuvaillaan.

– Suojatien kyltti on poistettu Haaviston ajosuunnassa oikealta puolelta tietä, mutta ei vasemmalta puolelta, joka on Haaviston kertoman mukaan omiaan aiheuttamaan epätietoisuutta onko suojatie käytössä vai ei. Tästä syystä Haavisto oli kertomansa mukaan hidastanut ajonopeuttaan kyseisessä kohdassa huomatessaan tien sivussa valot päällä olevan pysäytetyn pakettiauton. Tämän jälkeen hän oli jatkanut matkaansa eikä tilanteessa ollut aiheutunut sivullisille mitään vaaraa.

"Sivullisille ei mitään vaaraa"

Epäselväksi jäi, onko suojatie käytössä vai ei.

– Toisessa suojatietilanteessa on suojatiemaalaukset tiessä ja suojatiekyltti on poistettu toiselta puolelta katua. Toisella puolella tietä kyltti edelleen on, joten on epäselvää onko suojatie ylipäänsä käytössä vai ei. Haavisto on toimittanut oman esitutkintakuulustelunsa liitteeksi 14.1.2021 otettuja kuvia tapahtumapaikalta, joista ilmenee miten ilmeisesti työmaa-ajoneuvot ja muut ajoneuvot ovat pysäköineet tienvarteen ja esimerkiksi eräs pakettiauto on pysäköity suoraan kyseisen suojatien päälle. Kyseiselle alueelle pysäköityjen ajoneuvojen sijainneista sekä liikennejärjestelyistä tapahtumapaikalla voisi päätellä, ettei kyseisen suojatien ole tarkoitettu olevan käytössä. Se onko suojatie myös tässä kohdin todella tilapäisesti poissa käytöstä on epäselvää.

Syyttäjä korostaa, että "joka tapauksessa tämänkaltaista epäselvyyttä ei ainakaan voida katsoa tienkäyttäjän vahingoksi edellä kuvatussa epäselvässä tilanteessa".

Kohta 3: "Liikenne-esteen vuoksi pakollinen pysäyttäminen sallittu"

Kolmas tilanne liittyi Haaviston pysähtymiseen Valtioneuvoston linnaan eteen paikalle, jossa pysähtyminen on liikennemerkillä kielletty.

– Lisäksi tallenteella on lopussa kohta, jossa Haavisto pysähtyy Valtioneuvoston linnan eteen ajoneuvo käynnissä ja hänen ajoneuvonsa etupuolella näkyy toinen vastakkaisesta suunnasta tulossa oleva ja Valtioneuvoston sisäpihalle kääntymässä oleva ajoneuvo menossa liikennevaloista sisäpihalle. Kyseinen ajoneuvo on jo kääntynyt Haaviston käyttämälle ajokaistalle ja siten estää eteenpäin ajamisen taikka kääntymisen sisäpihalle. Toimittajan väitteen mukaan Haavisto on liikennesääntöjen vastaisesti pysähtynyt ajoneuvollaan kohtaan, jossa pysäyttäminen on kielletty, päätöksessä kerrotaan.

Pysähtyminen kielletty
Pekka Haaviston ohjaama auto pysähtyneenä Valtioneuvoston linnan edessä Aleksanterinkadulla Helsingissä. Kuvakaappaus Seiskan videolta.

– Haavisto on kertonut, että Valtioneuvoston linnalle tultaessa häntä ennen Valtioneuvoston linnan pihalle oli pyrkimässä toinen ajoneuvo. Sisäpihalle ajetaan liikennevalo-ohjatun sisäänkäynnin kautta. Haavisto on kertomansa mukaan joutunut odottamaan edellä menevän pihalle kääntymässä olevan ajoneuvon takia sen takia, että valot vaihtuvat vihreiksi. Tämän hetken hän on joutunut odottamaan pysähtyneenä olleessa ajoneuvossaan pakollisen liikenne-esteen vuoksi. Haavisto on kiistänyt syyllistyneensä asiassa mihinkään rikokseen missään kohdassa.

"Haaviston kertoma vahvistuu tallenteelta"

– Valtioneuvoston linnan edessä olevasta tilanteesta totean vielä lisäksi, että vaikka kyseisessä paikassa on pysäyttäminen kielletty -liikennemerkki, on liikenne-esteen vuoksi pakollinen pysäyttäminen paikassa sallittua. Haavisto on selvittänyt miksi hän on joutunut pysäyttämään tilanteessa ja hänen kertomansa vahvistuu tallenteelta. Haavistolla on ollut oikeus pakollisen liikenne-esteen vuoksi pysähtyä odottamaan vuoroaan ja vihreiden valojen vaihtumista sisäpihalle. Kyseisessä tilanteessa Haaviston on ollut jopa pakko pysähtyä, koska hänen edessään on ollut toinen ajoneuvo, joka on estänyt häntä ajamasta suoraa taikka pääsemästä kääntymään sisäpihalle.

– Näin ollen jätän syytteen Pekka Haavistoa vastaan nostamatta, aluesyyttäjä Kaisa Ahla toteaa.