Arvontojen ja kilpailujen säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan ja kilpailun järjestäjänä toimii Aller Media Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki. (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan ja kilpailuun voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Seiska Klubin arvonnoissa ja kilpailuissa edellytetään osallistujilta lisäksi Seiska Klubin jäsenyyttä. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan ja kilpailun sääntöjä.

3. Osallistumisaika 

Osallistumisaika on määritelty arvonta- ja kilpailusivuilla. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan tai kilpailun aikataulua perustellusta syystä. Mikäli arvonta tai kilpailu keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä arvontaan osallistuneiden kesken.

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan ja kilpailuun osallistuvat kaikki kohdassa 2. määritellyt osallistujat, jotka ovat kilpailusivuilla ilmoitettuun arvontapäivään klo 23:59 mennessä toimineet arvontasivulla pyydetyllä tavalla.

5. Palkinto

Arvottavat palkinnot arvoineen on ilmoitettu arvontasivuilla. Voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse ja palkinto postitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen noin kahden viikon kuluessa arvontapäivästä. 

Voittajien nimet voidaan julkaista Seiskan julkaisukanavissa. 

Palkinto on henkilökohtainen, sitä ei voi jälleenmyydä, sitä ei voi muuttaa rahaksi eikä sillä ole takaisinmaksuarvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron.

Arvonnan ja kilpailun järjestäjä ei vastaa siitä riippumattomista syistä aiheutuneista muutoksista palkintoon. Arvonnan järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinnot korvaaviin palkintoihin, jotka vastaavat arvoltaan aiemmin ilmoitettuja palkintoja. 

6. Vastuu teknisistä ongelmista

Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

7. Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

8. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvontaan osallistuvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Aller-konsernin tietosuojaselostetta.

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Aller Median käyttöehtoja. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Kaikki edellä mainitut säännöt ja ehdot pätevät myös Seiskan sosiaalisessa mediassa järjestettyihin arvontoihin ja kilpailuihin.
 

Älä missaa kuumimpia viihdeuutisia! Seuraa Seiskaa somessa!