fbq
Kotimaa
05.12.2022 13:53
Teksti: Tanja Korpela|Kuvat: AOP
sanna marin
Sanna Marinin verovaroilla maksetuista aamupaloista nousi jupakka - oikeuskansleri antoi nyt huomautuksen
Kotimaa
05.12.2022 13:53
Teksti: Tanja Korpela|Kuvat: AOP

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi tänään maanantaina valtioneuvoston kanslialle huomautuksen siitä, että se on lainvastaisesti kustantanut valtion varoista pääministerille ateriapalveluita.

Asia koskee pääministeri Sanna Marinille (sd) ja hänen perheelleen Kesärantaan tilattuja aterioita, joista Iltalehti uutisoi kesäkuussa 2021. Iltalehti kertoi tuolloin, että Marin maksatti perheensä aamiaistarvikkeet verovaroista. Hintaa lystille tuli noin 300 euroa kuussa.

Tänään julkaistussa oikeuskanslerin lausunnossa kerrataan kanteluihin johtaneet tapahtumat. Valtioneuvoston kanslia oli lähes puolentoista vuoden ajan kustantanut pääministeri Marinille ja tämän perheelle pääministerin virka-asuntoon liittyvänä palveluna aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettuja aterioita.

Lue myös: Sanna Marinin muodonmuutos! Katso kuvat synttärisankarista

Kesällä 2021 Verohallinto totesi, että pääministerin aamupalat ja kylmät lounaat ovat veronalaista tuloa, eli ne eivät kuulu pääministerin verovapaaseen asuntoetuun. Niinpä Sanna maksoi saamansa veroedut verottajalle ja ateriakulut takaisin valtioneuvoston kanslialle.

Asiasta ylimmille laillisuusvalvojille tehdyissä kanteluissa arvosteltiin sitä, ettei kyseiselle ateriapalvelulle ollut laillista perustetta.

"Harkintavalta ylitettiin"

Valtioneuvoston kanslian käsityksen mukaan ministeripalkkiolakiin sisältyvää säännöstä pääministerin asuntoedusta oli säännöksen voimaantulosta asti tulkittu ja voitu tulkita siten, että se mahdollisti mainittujen ateriapalvelujen kustantamisen valtion varoista. Kanslian mukaan ateriapalveluja oli pääministereille tarjottu toistakymmentä vuotta ilman, että kanslian tulkintaa oli tuona aikana kyseenalaistettu. 

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan valtioneuvoston kanslian tulkinta ei kuulunut sen asiassa soveltaman säännöksen oikeudellisesti mahdollisiin merkityssisältöihin.

– Kanslia oli säännöstä soveltaessaan ylittänyt harkintavaltansa ja sen pääministerille tarjoama ateriapalvelu oli ollut lakiin perustumaton. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan valtioneuvoston kanslian menettely on ollut omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan ja valtion varojen käytön asianmukaisuuteen, oikeuskanslerin tiedotteessa sanotaan.

Lue myös: Sanna Marin selitteli muokattuja kuviaan – somekansa raivostui: ”Nyt taisi tulla valkoinen valhe…”

Apulaisoikeuskanslerin sijainen linjasi päätöksessään, että asiaa hoitavien virkamiesten olisi perusteltua aika ajoin kiinnittää oma-aloitteisesti huomiota toiminnan oikeudellisiin perusteisiin.

Pääministeri Marin ei antamansa selvityksen mukaan ollut osallistunut asuntoetua ja siihen kuuluvia palveluita koskevaan päätöksentekoon tai niitä koskevaan ohjeistamiseen. Valtioneuvoston kanslian virkamiehet olivat suullisesti perehdyttäneet Marinin pääministerin virka-asunnon käyttöön ja palveluihin.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan Marinilla oli ollut oikeus luottaa virkamiehiltä saamaansa perehdytykseen ja arvioon hänelle tarjottujen palveluiden lainmukaisuudesta. Marinin menettely asiassa ei antanut aihetta apulaisoikeuskanslerin sijaisen toimenpiteisiin.

Tilaa Seiskan uutiskirje! »