Tutkimuksen mukaan tatuoidut naiset ovat seksuaalisesti avoimempia!

Hotnow | 28.04.2020 10:05

Tatuoitujen naisten ajatellaan usein olevan jollain lailla "villimpiä" ja kenties seksuaalisesti seikkailunhaluisempia. Kanadalainen Kwantlen Polytechnic University tutki, missä määrin stereotypialle löytyy todellisuuspohjaa.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että tatuoituja naisia arvioidaan monen ominaisuuden kohdalla negatiivisemmin kuin naisia, joilla ei ole tatuointeja. Lisäksi miehet ajattelevat, että heillä on parempi mahdollisuus seksiin tatuoitujen naisten kanssa. Kuitenkin tiedämme varsin vähän siitä, suhtautuvatko naiset, joilla on näkyviä tatuointeja, todella avoimemmin irtoseksiin, tutkijat kirjoittivat aiemmin tässä kuussa julkaistussa raportissa.

Tutkijat tarkastelivat myös, millaiset tekijät stereotypian taustalla vaikuttavat. Tutkijat selvittivät muun muassa egalitarismin, persoonallisuuden ja elämyshakuisuuden mahdollista roolia seksuaalisessa avoimuudessa.

Usko tasa-arvoon

Tutkimuksessa kävi ilmi, että näkyviä tatuointeja omistavat naiset todella suhtautuivat irtosuhteisiin keskimäärin avomielisemmin tatuoimattomiin naisiin verrattuna. Mielenkiintoista oli, että tatuoitujen naisten joukossa ilmeni myös enemmän egalitaristisia, eli tasa-arvoon uskovia näkemyksiä, sekä elämyshakuisuutta. 

Nainen sängyssä
Tatuoitujen naisten ajatellaan olevan seksuaalisesti avoimempia.

Tulokset siis osoittavat, että sekä egalitarismilla että elämyshakuisuudella on havaittavissa mahdollinen rooli seksuaalisessa avoimuudessa.

Kritiikkiä stereotypia-ajattelulle

Metro.co.uk kirjoittaa, että tutkimustulokset ovat saaneet pönkitystä sosiaalisesta mediasta. Monet somettajat ovat todenneet, että heidän henkilökohtaisten kokemustensa perusteella stereotyyppi on enemmän tai vähemmän todenmukainen. Mutta vaikka tatuoitujen naisten joukossa havaittiin useita tekijöitä, jotka liittyvät seksuaaliseen avoimuuteen, tulisi itse stereotyyppiin muistaa suhtautua varauksella.

Epäilemättä tietyt seksuaaliseen avoimuuteen liittyvät luonteenpiirteet saattavat olla samoja, jotka myös innostavat henkilön hankkimaan tatuoinnin. Tutkijat kuitenkin suhtautuvat kriittisesti ajatukseen, että tatuointia voitaisiin itsessään pitää indikaattorina seksuaalisesta avoimuudesta. He muistuttavat, että tutkimuksen havainnoista tulisi keskustella suhteessa nykyisiin stereotypioihin koskien naisellisuutta ja seksuaalisuutta.

Tutkijat painottavat myös, että asian tiimoilta on tehtävä lisää tutkimusta. Tutkimukseen osallistui 814 kanadalaista naista, jotka värvättiin mukaan pääasiassa yliopiston kautta. Otos on liian suppea, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä yleismaailmallisia johtopäätöksiä. Onkin tärkeää muistaa, etteivät tulokset missään nimessä päde kaikkiin tatuoituihin (tai tatuoituimattomiin) naisiin. Tatuointi, tai mikään muukaan fyysinen ominaisuus ei automaattisesti viesti seksuaalisesta halukkuudesta, eikä se poista suostumuksen merkitystä.

Lähde: Springer LinkMetro.co.uk

Teksti:Jenna Jylhä
Kuvat:All Over Press
Jaa Artikkeli:

Älä missaa kuumimpia viihdeuutisia!
Seuraa Seiskaa somessa!